Alternatorvrijloopschijf functietests

Door de hogere belasting van de alternator worden alternatorvrijloopschijven steeds populairder bij veel recente modellen van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. In tegenstelling tot een klassieke vaste schijf kan de alternator 'free-wheelen' of 'sneller blijven lopen' telkens wanneer de motor vertraagt; tegelijk worden ook de trillingen aan de alternator gedempt.

Er bestaan twee types: eenrichtingskoppelingen (OWC's) en alternatorvrijloopontkoppelschijven (OAD's). Hoewel ze hetzelfde probleem oplossen, werken OWC's en OAD's heel verschillend. OWC's draaien vrij in één richting en blokkeren meteen in de andere richting; alternatorvrijloopontkoppelschijven (OAD's) draaien vrij in de ene richting en laten een kleine hoekrotatie in de andere richting toe.

Net zoals elk ander onderdeel gaan alternatorvrijloopschijven niet eeuwig mee en moeten monteurs ze steeds vaker vervangen. Omdat de verschillende soorten schijven niet onderling verwisselbaar zijn, is het zeer belangrijk dat alleen het schijftype wordt gebruikt waarmee het voertuig oorspronkelijk was uitgerust. Als een voertuig een vaste schijf, OWC of OAD, nodig heeft, moet hetzelfde schijftype gemonteerd worden. Ook moeten schijven met het juiste gereedschap gedemonteerd en gemonteerd worden..

Wanneer een alternatorvrijloopschijf het einde van zijn levensduur heeft bereikt, adviseert Gates bovendien dat alle slijtagegevoelige onderdelen tegelijk worden vervangen om de beste oplossing op lange termijn te verzekeren. Het is ook belangrijk dat de alternatorvrijloopschijf wordt vervangen bij montage van een nieuwe alternator/dynamo.

HOE WEET JE OF EEN ALTERNATORVRIJLOOPSCHIJF MOET WORDEN VERVANGEN?

Alternatorvrijloopschijven verslijten wel degelijk, maar dat is niet altijd zichtbaar met het blote oog. Voer deze tests uit om na te gaan of een alternatorvrijloopschijf op het punt staat stuk te gaan:

Test buiten de auto

Als een van deze tests een negatief resultaat oplevert, dan moet de alternatorvrijloopschijf direct vervangen worden:

Test 1 (links)

  1. Houd de binnenring vast.
  2. Probeer de buitenring in dezelfde richting te draaien als de richting waarin de riem zou draaien.
  3. De buitenring mag niet bewegen. Als deze toch beweegt, moet je de alternatorvrijloopschijf vervangen.

Test 2 (rechts)

  1. Houd de binnenring vast.
  2. Draai de buitenring in de tegenovergestelde richting van de richting waarin de riem zou draaien.
  3. De buitenring moet draaien. Als dit niet het geval is, moet je de alternatorvrijloopschijf vervangen.

Test op de auto

  • Laat de motor stationair draaien en controleer de beweging van de riemspanrol. Als er te veel beweging is, kan dit een eerste aanduiding zijn dat de alternatorvrijloopschijf versleten is.
  • Verhoog het motortoerental tot ongeveer 2.000-2.500 omwentelingen per minuut. Schakel de motor dan uit en luister naar een zoemend geluid van de alternator. Als je een kort zoemend geluid hoort (1 tot 5 seconden), kan de lager van de schijf versleten zijn en moet de alternatorvrijloopschijf mogelijk vervangen worden.
  • Een kort piepgeluid bij het starten of stilleggen van de motor wordt heel waarschijnlijk veroorzaakt door een versleten alternatorvrijloopschijf. Een versleten alternatorvrijloopschijf blokkeert vaak en fungeert als een vaste schijf. Daardoor gaat de riem over het oppervlak van de schijf slippen bij snelheidsschommelingen van de riem en de alternator.

Speciale test voor alternatorvrijloopontkoppelschijven

OAD’s hebben een bijkomende functie en moeten speciaal getest worden.

OAD’s moeten een vloeiend veergevoel hebben in de aandrijfrichting en vrij draaien in de tegenovergestelde richting. Als dit niet het geval is, moet de OAD worden vervangen.

Opmerking: de binnenveer is sterk en er is een sleutel en speciaal gereedschap vereist om de juiste diagnose van de schijf te stellen.