Richtlijnen voor het vervangen van waterpompen in dertien eenvoudige stappen

Wanneer moet je een waterpomp van een auto vervangen?

De gemiddelde waterpomp verwerkt 1,7 miljoen liter koelvloeistof in ongeveer vier jaar tijd of na 100.000 kilometer. Een defecte waterpomp heeft tot gevolg dat de motor oververhit raakt. Als de waterpomp niet meer werkt, kan de schade aan de motor onherstelbaar zijn. Het is daarom belangrijk om bij iedere onderhoudsbeurt de waterpomp te controleren.

Ten opzichte van de 'standaardtijd' om een riemkit te monteren is de montage van de waterpomp maar een gering meerwerk. Beslissen om de riem te vervangen zonder op hetzelfde moment de waterpomp te vervangen, betekent dat men ervan uitgaat dat de waterpomp nog een volledige werkingscyclus van een nieuwe riem meegaat. Doe het werk in één keer!

De aanbeveling van Gates is om waterpompen te vervangen wanneer riemkits gemonteerd worden en ook om oude pakkingen en dichtingen door nieuwe te vervangen.

Onze waterpompkits bevatten alles wat nodig is voor een volledig onderhoud van het aandrijfsysteem. Kijk in onze onlinecatalogus of er een kit bestaat voor het model waaraan je werkt.

Vergeet niet om altijd eerst de aanbevelingen van de autofabrikant erop na te lezen voordat je een waterpomp vervangt. Elk motorontwerp kan zijn eigen configuratie van riemaandrijfsysteem hebben; volg eventuele specifieke instructies. Zorg ervoor dat je het juiste gereedschap gebruikt.

Hoe monteer je een waterpomp in dertien eenvoudige stappen?

STAP 1

Veiligheid voorop
Wacht altijd tot de motor afgekoeld is om onderhoud uit te voeren aan onderdelen van het koelsysteem.

STAP 2

Verwijder de riemaandrijvingsonderdelen volgens de door de autofabrikant aanbevolen procedures.

STAP 3

Spoel, voor het verwijderen van de oude waterpomp, het koelsysteem schoon. Gebruik hiervoor het Power-Clean spoelapparaat van Gates. Hiermee worden ook de kleinste vuilresten uit het systeem verwijderd die mogelijk schade aan de nieuwe waterpomp kunnen veroorzaken.
Verwijder de slang die aan de waterpomp is bevestigd.
Let erop dat er een behoorlijke hoeveelheid koelvloeistof uit de slang kan komen wanneer je die eraf haalt.

STAP 4

Draai de bouten los en verwijder de oude waterpomp.

STAP 5

Verwijder de oude dichtingsring/pakking of resten van oud afdichtingsmiddel en zorg dat het bevestigingsvlak schoon is.

STAP 6

Kijk voordat je de nieuwe waterpomp monteert de overige serviceonderdelen van het koelsysteem na: koelvloeistofslangen, thermostaat en drukdop(pen).

STAP 7

Monteer de nieuwe waterpomp. Forceer de pomp niet door op de pompas te slaan.
Oude pakkingen en dichtingsringen moeten worden vervangen door nieuwe. Neem zorgvuldig de volgende montage-instructies in acht. Breng alleen vloeibare pakking aan als dat door de autofabrikant wordt aanbevolen. Breng een gelijkmatige rups vloeibare pakking aan langs de rand van het onderdeel, maar gebruik niet te veel afdichtingsmiddel. Veeg, als je toch te veel afdichtingsmiddel op het onderdeel hebt aangebracht, het overtollige eraf voordat je de nieuwe waterpomp monteert. Te veel afdichtingsmiddel brengt de correcte plaatsing in gevaar en wordt afgebroken in het koelsysteem, waardoor dit vervuild raakt. Vloeibare pakkingen worden ook gemaakt met verschillende droogsnelheden. Neem daarom de gedrukte instructies van het afdichtingsmiddel in acht.

STAP 8

Draai de bouten gelijkmatig aan, tot het door de fabrikant voorgeschreven koppel.

STAP 9

Maak de slang weer vast.

STAP 10

Vul het koelsysteem bij met de juiste door de autofabrikant aanbevolen koelvloeistof.

STAP 11

Draai de pomp minimaal 10x met de hand om de interne seal te vormen en zorg ervoor dat hij vrij draait.

STAP 12

Controleer of het riemaandrijfsysteem dat de nieuwe waterpomp gaat aandrijven in perfecte staat is en overeenkomstig de aanbevolen procedures van de autofabrikant gemonteerd is.
Het riemaandrijfsysteem werkt nauw samen met de waterpomp. Daarom adviseert Gates om de waterpomp, de riem en de overige onderdelen van de aandrijving tegelijkertijd te vervangen bij wijze van goed preventief onderhoud.

STAP 13

Voer een visuele eindcontrole uit om na te gaan of er geen lekken zijn na het vullen van het koelsysteem.
Bij een nieuwe waterpomp is lekken via het lekgaatje normaal, omdat het ongeveer tien minuten bedrijf duurt voordat de inwendige mechanische afdichting van de pomp zichzelf goed vormt (inlooptijd). Meer druppels uit het lekgaatje na deze inlooptijd of lekkage van het bevestigingsvlak zijn niet normaal en duiden op een defect onderdeel of een verkeerde montage.
Vergeet niet dat sommige lekken aan het licht komen wanneer de motor koud is, maar andere juist wanneer hij warm is.