Garantie voor auto-onderdelen van Gates

Overzicht

Gates-producten zijn bij levering gegarandeerd vrij van gebreken in materiaal, ontwerp (indien ontworpen door Gates) en vakmanschap, en zijn conform de fabrieksspecificaties of andere overeengekomen specificaties.

Op alle Gates-producten, met uitzondering van Roadmax-riemen, geldt een garantie van maximaal twee jaar of 100.000 km (hetgeen het eerst is bereikt) na een correcte montage (door een professionele monteur met behulp van het juiste gereedschap en volgens de OE- of Gates-montage-instructies). Roadmax-riemen zijn riemen voor oudere voertuigmodellen waarbij de prijs wordt gebaseerd op de prestaties en die het Gates AR6-premiumassortiment aanvullen. In tegenstelling tot de garantietermijn van andere Gates-producten, genieten ze een garantie van maximaal twee jaar of 50.000 km, afhankelijk van wat eerst van toepassing is.

Het onderhoudsinterval dat door de autofabrikant is vermeld voor het product, is enkel restrictief voor bovengenoemde garantieperiode.

In alle garantiegevallen worden de betrokken Gates-producten in het technisch centrum van Gates door een specialist van Gates geïnspecteerd om na te gaan of de claim geldig is. Deze analyse is gebaseerd op:

 • een analyse van het defecte product,
 • een technische beoordeling en waarnemingen,
 • de installatieomstandigheden, indien mogelijk,
 • de gebruiksomstandigheden,
 • de toepasbare OE-aanbevelingen.

Gates behandelt alle garantieclaims met de grootste prioriteit en zorg om de klant tevreden te stellen en alle noodzakelijke verbeteringen aan te brengen in de productkwaliteit en technische ondersteuning/vorming.

Garantieproces

Om een garantieclaim in te dienen, contacteer je de dealer bij wie je het Gates-onderdeel hebt gekocht en beschrijf je het probleem. De dealer zal oordelen of het probleem ter plaatse moet worden bekeken door een specialist van Gates of dat het Gates-onderdeel (en alle componenten die bij de claim betrokken zijn) naar een technisch centrum van Gates moet worden teruggestuurd. Hij laat je weten welke documenten vereist zijn om een claim in te dienen en stuurt alle betrokken onderdelen en de bijbehorende documenten voor je op.

Opmerkingen

De garantie van Gates dekt geen:

 • onjuiste gebruiks- en opslagomstandigheden,
 • gebreken ten gevolge van normale slijtage van het product,
 • installatie door een niet-professionele garage,
 • installatie die niet uitgevoerd is volgens de regels van de kunst en met het geschikte gereedschap,
 • installatie, onderhoud en vervanging niet uitgevoerd volgens de schriftelijke Gates- en OE-instructies,
 • ongunstige gebruiksomstandigheden (eigen aanpassing, racing enz.),
 • aantasting van het Gates-product door een vreemd voorwerp, agressieve vloeistoffen ...,
 • defect te wijten aan een niet-Gates-product,
 • gebruik van namaakonderdelen.