Symptomen en oorzaken van een defect aan de distributieriem en corrigerende maatregelen

De belangrijkste functie van de distributieriem is om de krukas met de nokkenas te verbinden. De krukas drijft de zuigers van de motor aan terwijl de nokkenas de kleppen opent en sluit. De distributieriem regelt de timing van deze onderdelen en zorgt voor een optimale werking van de motor.

Een gebroken distributieriem kan zware schade aan de motor veroorzaken. Daarom is het cruciaal om de distributieriem in goede staat te houden. Controleer de riem ook tijdens een gewoon onderhoud en zorg ervoor dat de riem vervangen wordt volgens de door de fabrikant aanbevolen vervangintervallen.
Ook moeten schijven met het juiste gereedschap gedemonteerd en gemonteerd worden. – Meer informatie: http://staging.gatesi.prd.reference.be/en/problem-diagnosis/accessory-drive-system/oap-function-tests#sthash.bxyPeK6z.dpuf
Ook moeten schijven met het juiste gereedschap gedemonteerd en gemonteerd worden. – Meer informatie: http://staging.gatesi.prd.reference.be/en/problem-diagnosis/accessory-drive-system/oap-function-tests#sthash.bxyPeK6z.dpuf
Ook moeten distributieriemen met het juiste gereedschap gedemonteerd en gemonteerd worden..

Als een riem voortijdig defect is, dan is het belangrijk om de oorzaak van het defect te kennen zodat je de juiste maatregelen kunt nemen. In de meeste gevallen is het defect te wijten aan een probleem met een of meer onderdelen van de aandrijving.

HOE SPOOR JE PROBLEMEN MET DE DISTRIBUTIERIEM OP EN HOE LOS JE DIE OP?

Wanneer je problemen met de multiriem vaststelt, gebruik dan de volgende opsporingsmethodes om het probleem op te lossen: - Meer informatie: http://staging.gatesi.prd.reference.be/en/problem-diagnosis/accessory-drive-system/micro-v-belt-wear-symptoms#sthash.WF3iA4GB.dpuf
Wanneer je problemen met de distributieriem vaststelt, gebruik dan de volgende opsporingsmethodes om het probleem op te lossen:

1. Gebroken distributieriem

Mogelijke oorzaken: 1) Rechte breuk van de koordlijn: de riem werd geplooid voor de montage; 2) Onregelmatige breuk van de koordlijn: een vreemd voorwerp tussen de riem en de schijf kan de trekkoorden breken; of de riem werd 90° gedraaid of binnenstebuiten gedraaid voor de montage, of op een schijf geforceerd, bv. met een scherp voorwerp zoals een schroevendraaier.

Corrigerende maatregelen: Neem de behandelingsinstructies voor de riem in acht; distributieriemen mogen niet opgerold, geplooid of gedraaid worden omdat dit de trekkoorden kan beschadigen. Span de riem correct aan.

2. Afgebroken tanden

Mogelijke oorzaken: lage spanning; vastlopen van een aangedreven onderdeel; verkeerde uitlijning; overmatige trillingen.

Corrigerende maatregelen: span de riem uit de nieuwe set correct aan; neem de oorzaak weg; lijn correct uit; los vibraties op.

4. Uitgeholde vertanding

Mogelijke oorzaken: uitzonderlijk lage spanning; spanningsverlies tijdens het draaien van de motor.

Corrigerende maatregelen: span de riem uit de nieuwe set correct aan; zorg ervoor dat de spanrolbout volgens het voorgeschreven aanhaalmoment vastgezet is.

5. Gebarsten rugzijde

Mogelijke oorzaken: riem te laat vervangen, te hoge temperaturen in de riem omwille van vastlopende onderdelen.

Corrigerende maatregelen: neem de oorzaak van de vastlopende onderdelen weg; monteer een nieuwe distributieset.

7. Olieverontreiniging

Mogelijke oorzaak: olielek.

Corrigerende maatregel: verwijder olieverontreiniging; repareer olielekken; monteer een nieuwe distributieriemset.

8. Afgesleten randen

Mogelijke oorzaken: verkeerde uitlijning; verkeerde riemspanning; beschadigde flens/flenzen.

Corrigerende maatregelen: vervang de schijf/schijven; lijn correct uit; monteer een nieuwe distributieriemset en span de riem uit de nieuwe set correct aan.

9. Lawaai van de riem

Mogelijke oorzaken: hoge spanning; lage spanning; verkeerde uitlijning; beschadigde flens/flenzen.

Corrigerende maatregelen: span de riem uit de nieuwe set correct aan; lijn correct uit; vervang de schijf/schijven.