Wyższy poziom wsparcia technicznego z Gates!

Oferujemy mechanikom wiedzę dotyczącą poszczególnych układów i produktów dla zwiększenia efektywności pracy oraz wyeliminowania kosztownych reklamacji.