Gwarancja na części zamienne Gates do motoryzacji

Informacje ogólne

Firma Gates udziela gwarancji na swoje produkty w zakresie braku wad materiałowych, projektowych (jeśli autorem projektu jest Gates) i produkcyjnych oraz zgodności ze specyfikacją produktu lub warunkami umownymi.

Produkty firmy Gates - z wyjątkiem pasków Roadmax™ i pomp wodnych HD - są objęte gwarancją przez maksymalnie dwa lata lub 100 000 km/60 000 mil, jeśli produkty te zostały prawidłowo zainstalowane (przez profesjonalnego instalatora używającego odpowiednich narzędzi i postępującego zgodnie z instrukcją montażu OE lub aplikacją firmy Gates). Paski Roadmax™ to cenowo wydajne paski przeznaczone do starszych modeli pojazdów, stanowiące uzupełnienie oferty Gates premium. W odróżnieniu od okresu gwarancyjnego innych produktów firmy Gates - paski SN Roadmax™ są objęte gwarancją przez maksymalnie dwa lata lub 50 000 km/30 000mi; paski rozrządu Roadmax™ są objęte gwarancją przez maksymalnie dwa lata lub 40 000 km/25 000mi, a pompy wodne HD są objęte gwarancją przez maksymalnie dwa lata lub 250 000 km/156 000mi, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Interwał serwisowy produktu określony przez producenta dotyczy wyłącznie wspomnianego powyżej okresu gwarancyjnego.

W każdym przypadku wadliwe produkty Gates zostaną sprawdzone przez specjalistę z firmy Gates w Centrum Techniki Gates w celu weryfikacji zasadności roszczenia. Weryfikacja ta będzie oparta na następujących kryteriach:

 • Analiza wadliwych produktów
 • Ocena techniczna i oględziny
 • Warunki instalacji, w miarę możliwości
 • Warunki eksploatacji
 • Odnośne zalecenia producenta oryginalnego wyposażenia pojazdu.

Firma Gates rozpatrzy wszelkie roszczenia gwarancyjne w możliwie najkrótszym terminie i z zachowaniem najwyższej staranności w trosce o zadowolenie klienta oraz w celu wprowadzenia wszystkich koniecznych usprawnień w zakresie pomocy technicznej i szkoleń.

Procedura składania reklamacji gwarancyjnych

Aby złożyć reklamację gwarancyjną, skontaktuj się z dystrybutorem, u którego dokonano zakupu danej części i opisz problem. Dystrybutor oceni, czy problem wymaga zbadania na miejscu przez specjalistę Gates, czy też daną część (i wszystkie elementy związane z reklamacją) należy zwrócić do Centrum Technicznego Gates. Dystrybutor poinformuje Cię, jakie dokumenty należy dostarczyć przy składaniu reklamacji i dokona za Ciebie zwrotu wszystkich właściwych części i dokumentów.

Uwagi

Gwarancja firmy Gates nie obejmuje:

 • Nieprawidłowych warunków przechowywania i eksploatacji
 • Wad wynikających z naturalnego zużycia produktu
 • Instalacji wykonanych przez nieprofesjonalny zakład mechaniki pojazdowej
 • Instalacji wykonanych niezgodnie z przyjętą praktyką lub przy użyciu nieodpowiednich narzędzi
 • Instalacji, konserwacji i wymiany niezgodnych z pisemnymi zaleceniami Gates lub producenta oryginalnego wyposażenia pojazdu
 • Niekorzystnych warunków eksploatacji (przystosowanie do własnych potrzeb, wyścigi itp.)
 • Zanieczyszczenia produktu Gates ciałem obcym, substancją żrącą itp.
 • Usterek spowodowanych produktem innej firmy
 • Użycia podrabianych części.