Diagnozowanie problemów związanych z układem chłodzenia

Najważniejszym zadaniem układu chłodzenia jest zapobieganie przegrzaniu silnika przez wyprowadzanie ciepła silnika do atmosfery. Ale to nie wszystko. Silniki są projektowane w taki sposób, aby działać optymalnie w określonym przedziale temperatur.

Kiedy silnik jest zimny, jego elementy składowe zużywają się szybciej, silnik działa mniej efektywnie i emituje więcej zanieczyszczeń. Dlatego też innym ważnym zadaniem układu chłodzenia jest to, aby silnik jak najszybciej osiągał optymalną temperaturę roboczą, a następnie utrzymywał ją na niezmiennym poziomie.

Wszystkie części układu chłodzenia służą obydwu celom i pozwalają odpowiednio pochłaniać, przesyłać i rozpraszać ciepło. Najlepiej przyjąć podejście kompleksowe i zbadać cały układ chłodzenia pod kątem zużycia i wszelkich nieprawidłowości.