Symptomy usterki przewodów

Obecnie komora silnika jest znacznie mniejsza, a przewody układu chłodzenia mają różne kształty i rozmiary, dzięki czemu mogą się w niej zmieścić mając szereg zróżnicowanych zastosowań. Przewody te odpowiadają za rozprowadzanie chłodziwa do wielu elementów silnika i składają się z 3 części: korpusu, wzmocnienia i powłoki.

Podczas gdy podstawowa konstrukcja przewodów pozostała stosunkowo niezmienna na przestrzeni lat, materiały, z których są one wykonane, uległy znacznej modyfikacji. Dzięki tym udoskonaleniom przewody są teraz trwalsze niż kiedyś. Niemniej jednak trudne warunki pracy z czasem robią swoje i powodują zużycie nawet najlepszych przewodów.

JAK WYKRYĆ WADLIWY PRZEWÓD?

Tutaj wyjaśniamy, jak kontrolować i diagnozować usterki przewód układu chłodzenia w. Oto ogólne wytyczne do weryfikacji stanu przewodów:

  • Sprawdź, czy nie jest poskręcany
    Sprawdzając, czy przewód nie jest uszkodzony, upewnij się, że nie jest poskręcany i nie dotyka gorących lub ruchomych części silnika oraz ostrych krawędzi. Poskręcany przewód może ograniczać przepływ chłodziwa powodując przegrzanie silnika. Ostra krawędź może przeciąć lub przetrzeć powierzchnię przewodu, co spowoduje utratę chłodziwa.
  • Dodatkowa wskazówka: sprawdzenie temperatury przewodu może pomóc w ustaleniu, czy układ działa poprawnie
    Oto kilka przykładów. Zmierz temperaturę przewodu termometrem działającym na podczerwień. Przy włączonej nagrzewnicy zarówno przewody dolotowe, jak i wychodzące powinny mieć mniej więcej tę samą temperaturę, w przeciwnym razie może to oznaczać usterkę. Jeśli górny przewód chłodnicy robi się gorący jeszcze przed nagrzaniem silnika, oznacza to, że termostat nie zamyka się prawidłowo lub jest ciągle otwarty. Jeśli zaś przewód ten w ogóle się nie grzeje, prawdopodobnie termostat jest zablokowany. W obu przypadkach należy natychmiast wymienić termostat.

1. Degradacja elektrochemiczna (ECD)

Wygląd: najczęstsza przyczyna uszkodzenia przewodów! Ściśnij przewód palcem i kciukiem przy złączach, ECD atakuje najpierw odcinek w obrębie 5 centymetrów od krawędzi przewodu. Jeśli guma na krawędziach jest bardziej miękka i gąbczasta niż w środku lub wyczuwasz wewnętrzne przerwy bądź kanaliki, przewód został najprawdopodobniej zaatakowany przez ECD.

Przyczyna: różne metale obecne w układzie chłodzenia wytwarzają ładunek elektryczny, który jest następnie przenoszony pomiędzy częściami układu przez chłodziwo. Ładunek elektryczny może osłabić powłokę przewodu, powodując wewnętrzne mikropęknięcia przewodu.

Rozwiązanie: natychmiast wymień uszkodzony przewód. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego typu usterki jest montaż przewodu odpornego na ECD. Przewody Gates odporne na działanie czynników elektrochemicznych zapewniają najlepszą ochronę.

2. Nieszczelność

Wygląd: wilgoć, zacieki lub ślady chłodziwa na obejmach, łącznikach, w ich pobliżu bądź na samym przewodzie.

Przyczyna: niedokręcone obejmy, pogorszenie stanu technicznego przewodu i łącznika.

Rozwiązanie: dokręć regulowane obejmy zaciskowe po krótkim okresie eksploatacji. Innym rozwiązaniem jest użycie obejm samonapinających, automatycznie utrzymujących odpowiednie napięcie niezależnie od zmiany temperatury układu. Łączniki z kołnierzem zapewniają lepszą szczelność i charakterystykę retencji. Elementy wykonane z mosiądzu i z żelaza z czasem zaczynają przylegać do gumy, co zmniejsza prawdopodobieństwo wycieków, podobnie jak zastosowanie środków uszczelniających i lepkich żeli. Wymień na odpowiedni przewód Gates. Firma Gates stosuje materiały o podwyższonej odporności na trwałe odkształcenia w wyniku ściskania.

3. Przegrzanie

Wygląd: jedną z oznak uszkodzenia wewnętrznego jest nieznaczne napęcznienie przewodu. Z kolei sztywna, błyszcząca i popękana powierzchnia świadczy o uszkodzeniu zewnętrznym.

Przyczyna: do degradacji przewodów dodatkowo przyczynia się wysoka temperatura silnika, niski poziom chłodziwa i/lub gwałtowne wzrosty temperatury.

Rozwiązanie: wymień na odpowiedni przewód Gates. Przewody firmy Gates są opracowane tak, aby były odporne na degradację cieplną.

4. Uszkodzenie ozonem

Wygląd: drobne równoległe pęknięcia na osłonie przewodu, szczególnie na zakrzywieniach.

Przyczyna: zwiększona koncentracja ozonu wynikająca z zanieczyszczenia środowiska atakuje wiązania niektórych składników gumy. Przez takie pęknięcia do przewodu przedostają się szkodliwe zanieczyszczenia, które grożą jego uszkodzeniem.

Rozwiązanie: wymień na odpowiedni przewód Gates. Przewody firmy Gates są wykonane z EPDM, dzięki czemu zapewniają odporność na działanie ozonu.

5. Przetarcia

Wygląd: przetarcia lub uszkodzenia powłoki przewodu.

Przyczyna: przetarcia powstają w wyniku ocierania przewodu o inne komponenty silnika lub elementy zewnętrzne.

Rozwiązanie: wymień przewód. Jeśli przewód spoczywa na lub obok ostrej krawędzi, bądź znajduje się w pobliżu źródła ciepła, wykonaj następujące czynności: 1) Poprowadź przewód inną trasą albo wymień lub napraw prowadnice przewodu; 2) delikatnie skręć przewód na jednej lub obu końcówkach, aby go przekierować; 3) owiń nowy przewód rękawem ochronnym w miejscu styku. Nie używaj żadnych kawałków starego przewodu, gdyż może to negatywnie wpłynąć na ogólną temperaturę układu.

6. Zanieczyszczenie olejem

Wygląd: przewód jest miękki i gąbczasty w dotyku. Dobrze widoczne wybrzuszenia i napęcznienia przewodu.

Przyczyna: olej wchodzi w reakcję chemiczną z mieszanką gumy i osłabia wiązania cząsteczkowe. W ten sposób przewód staje się miękki, pęcznieje i stopniowo ulega rozwarstwieniu, powodując awarię układu.

Rozwiązanie: wymień przewód i usuń źródło wycieku oleju. Jeśli jest to niemożliwe, zmień ułożenie przewodu.