Oznaki usterki koła pasowego z tłumikiem drgań skrętnych

Koła pasowe z tłumikiem drgań skrętnych (TVD) to koła pasowe wału korbowego z gumowym elementem tłumiącym między dwiema głównymi częściami metalowymi. Wprowadzono je w celu tłumienia wibracji z wału korbowego i znacznie płynniejszego działania układu napędowego. Elementy te są montowane w większości nowych modeli samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

Gdyby nie uzyskiwany dzięki nim efekt tłumienia, wibracje byłyby przenoszone za pośrednictwem układu napędu paska pomocniczego, co mogłoby spowodować przedwczesną awarię. Warto też wspomnieć, że pasek rozrządu jest również powiązany z wałem korbowym. Niesprawne koło TVD miałoby także negatywny wpływ na działanie układu napędu paska synchronicznego. Tak więc wymiana jest konieczna, gdy koło TVD nie jest już w stanie zapewnić redukcji drgań ze względu na zużycie.

Ponadto, gdy tłumik drgań skrętnych osiągnie kres swojej żywotności, firma Gates zaleca wymianę wszystkich elementów eksploatacyjnych w tym samym czasie jako najlepszy długoterminowy sposób naprawy.

JAK DOCHODZI DO AWARII KÓŁ PASOWYCH Z TŁUMIKIEM DRGAŃ SKRĘTNYCH?

Uważaj podczas kontroli kół pasowych z tłumikiem drgań skrętnych, ponieważ uszkodzenia nie zawsze są jednoznaczne:

1. Mikropęknięcia gumowego elementu tłumiącego

Wygląd: w gumie są drobne pęknięcia.

Przyczyna: twardnienie powierzchni w wyniku starzenia ostatecznie prowadzi do uszkodzenia elementu tłumiącego.

Rozwiązanie: wymień koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych.

Uwaga: pęknięcia pod kątem 45° to typowa oznaka zużycia w wyniku nadmiernej pracy silnika na biegu jałowym.

2. Odkształcenie gumowego elementu tłumiącego

Wygląd: pierścień z elastomeru jest wyraźnie zdeformowany. Początkowo odkształcenia są widoczne z tyłu tłumika. Ten rodzaj uszkodzeń ulega często przeoczeniu podczas kontroli, ponieważ koło pasowe nie jest zdejmowane do oględzin i bada się je tylko od przodu.

Przyczyna: tylna część tłumika znajduje się bliżej silnika, w wyniku czego w większym stopniu poddawana jest działaniu ciepła i zanieczyszczeń.

Rozwiązanie: wymień koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych.

3. Oddzielenie gumy

Wygląd: guma obluzowuje się i dostaje między koła pasowe a pasek.

Przyczyna: trudne warunki pracy (drgania, wstrząsy, ciepło i zanieczyszczenia) wywierają wpływ na element tłumiący. Z czasem prowadzi to do oddzielenia gumy: zarówno pęknięć w samej gumie, jak i oddzielenia się od metalu.

Rozwiązanie: wymień koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych.

4. Uszkodzone otwory szczelinowe

Tylko dla tych rodzajów kół pasowych z tłumikiem drgań skrętnych, które mają wskaźniki zużycia umożliwiające sprawdzenie odchylenia kątowego gumy w stosunku do koła pasowego.

Wygląd: wyraźne oznaki kontaktu metalowych wskaźników zużycia w otworach szczelinowych.

Przyczyna: metalowy wskaźnik zużycia nie ma kontaktu z otworem szczelinowym, dopóki gumowy element tłumiący nie ulegnie poważnemu zużyciu. Wówczas wskaźnik w sposób ciągły uderza w otwór szczelinowy, pozostawiając wyraźne oznaki kontaktu.

Rozwiązanie: wymień koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych.

5. Uszkodzone tuleje

Wygląd: pęknięte lub rozwarstwione tuleje powodują silne drgania.

Przyczyna: ustawienie niewłaściwego momentu obrotowego przy montażu.

Rozwiązanie: wymień koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych.

Uwaga: dokładne ustawienia momentu obrotowego są wymagane dla każdego modelu.

6. Całkowita awaria

Wygląd: koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych ulega rozpadowi. Może również całkowicie odpaść od silnika, powodując natychmiastową awarię i dodatkowe zniszczenia.

Przyczyna: nadmierne wibracje związane z brakiem odpowiedniej obsługi.

Rozwiązanie: wymień koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych i sprawdź, czy pozostałe elementy nie są uszkodzone. Sprawdź, czy poziom drgań silnika jest w granicach tolerancji. Upewnij się, że dwumasowe koło zamachowe i wolne koło pasowe działają poprawnie.