Uważaj na podróbki!

Wraz ze zniesieniem granic i barier handlowych oraz wzrostem handlu internetowego, rośnie skala podrabiania produktów. Gates aktywnie walczy z tym procederem i pomaga partnerom handlowym odróżniać paski podrobione od oryginalnych.