Oznaki awarii termostatu

Termostaty są strażnikami układu chłodzenia silnika, gdyż nieustannie monitorują temperaturę chłodziwa i regulują natężenie jego przepływu przez chłodnicę, zapewniając uzyskanie i utrzymanie optymalnej temperatury roboczej silnika.

Termostat, jak każda inna część, nie będzie pracować bez końca. Są dwa typowe scenariusze awarii termostatu:

  1. Jeśli termostat zatnie się w pozycji otwartej, dojdzie do ciągłego przepływu płynu chłodzącego do chłodnicy, co spowoduje wychłodzenie silnika. Nadmiernie wychłodzony silnik nie pracuje wydajnie, a to oznacza zwiększone zużycie paliwa, większą emisję spalin i szybsze zużywanie się części silnika. Dodatkowo ogrzanie wnętrza pojazdu nie będzie możliwe.
  2. Jeśli natomiast termostat zatnie się w pozycji zamkniętej, obieg płynu chłodzącego zostanie zablokowany, przez co nie będzie on mógł się dostać do chłodnicy, aby ją schłodzić, powodując przegrzanie silnika.
Konsekwencje zacięcia się termostatu w pozycji otwartej są być może mniej katastrofalne, niż w przypadku jego zacięcia się w pozycji zamkniętej, ale one również są niepożądane dla Twojego klienta. Ponieważ nie każdy przypadek starzenia się termostatu jest dostrzegalny jako typowa awaria, Gates zaleca serwis profilaktyczny.

JAK SPRAWDZIĆ I ZDIAGNOZOWAĆ USTERKĘ TERMOSTATU?

Następujące oznaki wskazują, że termostat wymaga wymiany:

1. Wyciek w miejscu montażu

Wygląd: przesączanie, zacieki lub ślady chłodziwa w miejscu montażu lub w jego pobliżu albo na obudowie.

Przyczyna: nieprawidłowy montaż termostatu lub nieprawidłowe użycie uszczelek, uszczelnień lub środka uszczelniającego.

Rozwiązanie: w przypadku niedawno założonego termostatu: ostrożnie wymontuj termostat, sprawdź go i zamontuj ponownie. Zastosuj odpowiedni moment dokręcenia. Sprawdź stan uszczelek i uszczelnień oraz to, czy zostały poprawnie założone. Jeśli zalecane jest użycie środka uszczelniającego, oczyść obrzeże uszczelnianej części i powierzchnię montażową oraz nałóż nowy środek uszczelniający wzdłuż krawędzi. Jeśli przyczyną wycieku nie jest niepoprawna instalacja termostatu, natychmiast wymień go na nowy.

2. Rdza

Wygląd: rdza na powierzchniach termostatu.

Przyczyna: zanieczyszczenie chłodziwa, niezgodny płyn chłodzący lub zmieszanie płynów chłodzących o różnych składach chemicznych. Inną możliwą przyczyną jest wadliwy korek ciśnieniowy powodujący powstawanie pęcherzy powietrza, które przyspieszają proces korozji.

Rozwiązanie: wymień termostat. Starannie przepłucz układ chłodzenia przed zamontowaniem nowego termostatu i napełnij go odpowiednim chłodziwem zalecanym przez producenta. Sprawdź korek ciśnieniowy i wymień go, jeśli jest wadliwy.

3. Nagromadzenie osadu

Wygląd: wewnątrz termostatu odkładają się osad, szlam i kamień, które zatykają termostat i utrudniają poprawne działanie części składowych.

Przyczyna: zanieczyszczenie chłodziwa, niezgodny płyn chłodzący lub zmieszanie płynów chłodzących o różnych składach chemicznych.

Rozwiązanie: wymień termostat. Starannie przepłucz układ chłodzenia przed zamontowaniem nowego termostatu i napełnij go odpowiednim chłodziwem zalecanym przez producenta.

4. Termostaty sterowane elektronicznie

Wygląd: termostaty sterowane elektronicznie stają się coraz popularniejszym elementem oryginalnego wyposażenia pojazdu. Posiadają elektryczny rezystor grzejny zintegrowany z elementem woskowym. Elektryczne podgrzewanie elementu woskowego zostaje uruchomione, kiedy silnik jest poddany określonemu obciążeniu, a układ sterujący pracą silnika przewiduje wzrost ciepła odpadowego. Termostaty sterowane elektronicznie mogą nie tylko ulec „tradycyjnemu uszkodzeniu w pozycji otwartej lub zamkniętej”, lecz mogą też nie działać prawidłowo z powodu awarii połączenia bądź usterki sterownika silnika.

Rozwiązanie: sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona lub zardzewiała i w razie potrzeby ją wymień. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź kody błędów układu sterowania pracą silnika. Sprawdź również, czy termostat nie uległ którejś z wymienionych wcześniej typowych awarii i w razie potrzeby go wymień.