Symptomen van een defecte spanrol

Spanrollen spelen een extreem belangrijke rol in de werking van de hulpaandrijving. Een spanrol zorgt ervoor dat de riem gedurende zijn volledige levenscyclus de correcte spanning heeft. Andere componenten zoals de alternator en de waterpomp worden door de spanrol beschermd tegen overmatige belasting en vroegtijdige defecten. Bovendien is een spanrol een relatief eenvoudig en goedkoop te vervangen onderdeel.

Telkens wanneer je een geribde riem vervangt, moet je dus ook de spanrol vervangen.

Wanneer een spanrol het einde van zijn levensduur heeft bereikt, adviseert Gates bovendien dat alle slijtagegevoelige onderdelen tegelijk worden vervangen om de beste oplossing op lange termijn te garanderen.

Het belang van een correcte riemspanning

Als de riemspanning te klein is, slipt de riem door, wat lawaai, extreem hoge temperaturen en vroegtijdige riemslijtage veroorzaakt, wat dan weer een slechte werking van de accessoires met riemaandrijving tot gevolg heeft. Als de spanning te hoog is, leidt dit tot een te grote slijtage van de accessoires met riemaandrijving.


HOE STEL JE VAST DAT EEN SPANROL BIJNA VERSLETEN IS?

De volgende symptomen geven aan dat een spanrol moet worden vervangen:

1. Roestlekken en barsten

Symptomen: roest lekt tussen de arm en de basis of drupt uit de spanrol. Controleer de spanrol ook op barsten of schade aan de arm, de behuizing en de steun. Sommige schades zijn alleen zichtbaar wanneer de spanrol gedemonteerd is.

Oorzaak: lekkend roest of druppen wijst op slijtage van inwendige onderdelen. Barstschade doet zich vooral voor aan de 'aanslagen' en bevestigingsbouten van de spanrol.

Oplossing: vervang de spanrol.

2. Slijtage van de lager van de schijf

Symptomen: terwijl de motor uitgeschakeld en de riem gedemonteerd is, draai je de schijf handmatig. Als je lawaai, weerstand of ruwheid vaststelt, wijst dit waarschijnlijk op slijtage van de lager van de schijf.

Oorzaak: defect van lager en/of schijf.

Oplossing: vervang de volledige spanrol. Vervang nooit een versleten schijf van een gebruikte spanrol, maar vervang altijd de volledige spanrol, want het onderdeel zal anders onvermijdelijk snel defect raken.

3. Slijtage van de schijf

Schijven zijn gemaakt van plastic, nylon of staal en hebben een vlak of gegroefd oppervlak.

Symptomen: vlakke oppervlakken moeten effen zijn en mogen geen schilfers, barsten en deuken vertonen. Gegroefde oppervlakken moeten vrij zijn van schilfers, barsten, deuken en vuil dat zich in de groeven heeft vastgezet. De hoge punten van de groeven mogen niet afgesleten zijn en moeten een gelijke hoogte hebben. De zijwanden van plastic schijven zijn voorzien van vinnen, die niet gebarsten of gebroken mogen zijn.

Oorzaak: de riem is ingesleten in de schijf.

Oplossing: vervang de volledige spanrol. Vervang nooit een versleten schijf van een gebruikte spanrol, maar vervang altijd de volledige spanrol, want het onderdeel zal anders onvermijdelijk snel defect raken.

4. Verkeerde uitlijning van de spanrol

Symptomen: abnormaal riemverloop op de spanrolschijf.

Oorzaak: gebogen of verkeerd uitgelijnde bevestigingssteun, verkeerde montage van de spanrol of corrosie/vervuiling tussen de basisplaat en het bevestigingsvlak van de spanrol.

Oplossing: een verkeerde uitlijning kun je gemakkelijk vaststellen met het DriveAlign® laser uitlijngereedschap van Gates. Als de uitlijning niet gecorrigeerd kan worden, vervang dan de spanrol.

5. De spanrol maakt lawaai

Symptomen: geknars en gerammel in de spanrol.

Oorzaak: defect van lagers of scharnierpunt leidt tot overmatig lawaai.

Oplossing: vervang de spanrol. Lees ook onze richtlijnen voor een correcte diagnose van een lawaaierige hulpaandrijving.

6. Verkeerde uitlijning van de spanrolarm

Symptomen: abnormaal riemverloop op de spanrolschijf. Glanzende, gladde strepen of groeven in de behuizing of de arm van de spanrol.

Oorzaak: contact van metaal op metaal tussen arm en veerhuis.

Oplossing: als er duidelijk een uitlijningsprobleem is met de spanrolarm, is de scharnierbus versleten en moet de spanrol vervangen worden.

7. Overmatig trillen van de spanrolarm

Symptomen: de spanrolarm beweegt sterk heen en weer tijdens de werking.

Oorzaak: bij grote heen-en-weerbewegingen of constante trillingen is het dempingssysteem of het koppel van de veer de meest waarschijnlijke oorzaak. Een andere mogelijke oorzaak kan een probleem met de torsietrillingsdemper of de alternatorvrijloopschijf zijn.

Oplossing: bij overmatig trillen moet je de spanrol vervangen. Schenk ook altijd aandacht aan de toestand van de torsietrillingsdemper en de alternatorvrijloopschijf.

8. Klemmende of schurende beweging van de spanrolarm

Symptomen: beweeg de spanrol (terwijl ze op de motor gemonteerd is) over het volledige bewegingsbereik (van aanslag tot aanslag) door met een sleutel torsiekracht uit te oefenen op de arm. De spanrolarm moet vlot en vrij bewegen.

Oplossing: als je vaststelt dat de spanrolarm klemt, plakt of schuurt, moet de spanrolarm worden vervangen.

Opmerking: de positie van de sleutel is afhankelijk van het spanroltype (uiteinde van de spanrol, gat in de spanrol ...). Plaats de sleutel op dezelfde manier als bij het monteren van de spanrol.

9. Verlies van veerkracht

Symptomen: beweeg de spanrolarm (terwijl de spanrol op de motor gemonteerd is) over het volledige bewegingsbereik met behulp van een sleutel. Er moet weerstand zijn tegen deze beweging. Als je geen weerstand voelt, heeft de veer haar kracht verloren. Andere indicaties zijn gepiep van de riem doordat hij doorslipt, of verlies van aandrijfkracht bij een component met riemaandrijving.

Oplossing: in elk van deze gevallen moet je de spanrol vervangen.

Opmerking: de positie van de sleutel is afhankelijk van het spanroltype (uiteinde van de spanrol, gat in de spanrol ...). Plaats de sleutel op dezelfde manier als bij het monteren van de spanrol.