Symptomen van een defecte torsietrillingsdemper

Torsietrillingsdempers zijn krukasschijven met een rubberen element tussen de twee belangrijkste metalen onderdelen. Ze kwamen op de markt om de trilling van de krukas te absorberen en voor een vlottere werking van het aandrijfsysteem te zorgen. Torsietrillingsdempers zijn te vinden op de recentste modellen van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Zonder hun dempende functie worden de trillingen door de hulpaandrijving gestuurd. Dit kan leiden tot een vroegtijdig defect aan de riem. Aangezien de distributieriem ook bevestigd is aan de krukas, heeft een slecht werkende torsietrillingsdemper ook negatieve gevolgen voor het synchrone riemaandrijfsysteem. Vervanging is dus nodig wanneer de torsietrillingsdemper omwille van slijtage niet langer in staat is de trillingen te reduceren.

Wanneer een torsietrillingsdemper het einde van zijn levensduur heeft bereikt, adviseert Gates bovendien alle slijtagegevoelige onderdelen tegelijk te vervangen om de beste oplossing op lange termijn te verzekeren.

HOE RAKEN TORSIETRILLINGSDEMPERS DEFECT?

Let goed op bij het inspecteren van torsietrillingsdempers, want de schade is niet altijd duidelijk:

1. Microbarsten in het rubberen dempingselement

Symptomen: er zitten fijne barsten in het rubber.

Oorzaak: verharding van het oppervlak door veroudering, wat uiteindelijk tot een defect van de demper leidt.

Oplossing: vervang de torsietrillingsdemper.

Opmerking: barsten in een hoek van 45° wijzen typisch op slijtage door te veel stationair draaien van de motor.

2. Vervorming van het rubberen dempingselement

Symptomen: de rubberen ring is duidelijk vervormd. De vervorming wordt eerst zichtbaar aan de achterzijde van de demper. Dit soort schade wordt tijdens inspecties vaak over het hoofd gezien, omdat de schijf zelf vaak niet wordt gedemonteerd voor de visuele inspectie en alleen de voorzijde wordt onderzocht.

Oorzaak: de achterzijde van de demper bevindt zich dichter bij de motor en staat dus meer bloot aan hitte en vervuiling.

Oplossing: vervang de torsietrillingsdemper.

3. Rubber komt los

Symptomen: het rubber komt los en raakt vastgeklemd tussen de schijven en de riem.

Oorzaak: de extreme werkomstandigheden (trillingen, schokken, hitte en vervuiling) hebben onvermijdelijk invloed op de torsietrilllingsdemper. Na verloop van tijd komt het rubber los: niet alleen binnen het rubber zelf maar ook ten opzichte van het metaal.

Oplossing: vervang de torsietrillingsdemper.

4. Beschadigde sleufgaten

Alleen voor torsietrillingsdempers met slijtage-indicator, die een controle toelaat van de verplaatsing van het rubber ten opzichte van de schijf.

Symptomen: duidelijke contactmerktekens van de metalen indicatorpin in de sleufgaten.

Oorzaak: de metalen indicatorpin kan niet tegen het sleufgat komen zolang het rubberen dempingselement niet ernstig versleten is. Als het dempingselement versleten is, slaat de pin tegen het sleufgat, wat duidelijke contactmerktekens achterlaat.

Oplossing: vervang de torsietrillingsdemper.

5. Beschadigde bussen

Symptomen: gebarsten of gespleten bussen die tot sterke trillingen leiden.

Oorzaak: verkeerde aanhaalmomentinstelling (Nm) bij montage.

Oplossing: vervang de torsietrillingsdemper.

Opmerking: voor elk model zijn exacte aanhaalmomentinstellingen vereist.

6. Totaal defect

Symptomen: de torsietrillingsdemper valt fysiek uit elkaar. Hij kan ook volledig loskomen van de motor, wat leidt tot een onmiddellijk defect en bijkomende schade.

Oorzaak: te veel trillingen wegens gebrekkig onderhoud.

Oplossing: vervang de torsietrillingsdemper en controleer ook alle andere componenten op eventuele schade. Controleer of de trillingen van de motor binnen de tolerantie liggen. Controleer de goede werking van het dubbelmassa vliegwiel en van de alternatorvrijloopschijf zorgvuldig.