Oznaki zużycia paska wieloklinowego

Pasek wieloklinowy, napinacz, koło pasowe luźne i koła pasowe płynnie ze sobą współpracują w układzie napędu paska pomocniczego, napędzając układ wspomagania kierownicy, alternator, klimatyzację, czasami również układ chłodzenia za pośrednictwem pompy wodnej.

Pasek jest sercem całego systemu. Uznaje się go za element o kluczowym znaczeniu. Ponieważ napędza on dużą liczbę urządzeń, awaria nawet jednego z nich może okazać się niebezpieczna. Po uruchomieniu silnika pasek działa w sposób ciągły. Wysokie temperatury pod maską oraz nieustanne wyginanie się w końcu zbierają swoje żniwo. Z czasem nawet najlepszy pasek zużywa się i wymaga wymiany.

Pozostałe komponenty napędu paskowego również nie są wieczne. Napinacze paska, koła pasowe luźne, koła pasowe z tłumikiem drgań skrętnych i wolne koła pasowe alternatora to części ulegające zużyciu, a nie części trwałe, jak uważa wielu techników. Zużycie tych komponentów wpływa na pasek, a w rezultacie na wydajność całego układu.

Jak rozpoznać zużyty pasek wieloklinowy?

Diagnozując problemy z paskiem wieloklinowym, skorzystaj z następujących metod postępowania:

1. Przypadkowe pęknięcia klinów

Wygląd: małe, ale widoczne pęknięcia wzdłuż jednego lub większej liczby klinów.

Przyczyna: pęknięcia są wynikiem ciągłej ekspozycji na działanie wysokich temperatur oraz naprężeń w wyniku owijania się paska wokół kół pasowych. Pęknięcia pojawiają się na grzbiecie klina, a następnie pogłębiają się, sięgając aż do kordu. Należy przyjąć, że jeśli pęknięcia występują co 1-2 cm, nastąpiło 80% zużycie paska i trzeba go wymienić.

Rozwiązanie: zniszczony pasek zastąp paskiem Gates Micro-V®, który wytrzymuje wyższe temperatury i jest bardziej odporny na pękanie.

2. Odrywanie się kawałków gumy

Wygląd: od paska odpadły kawałki materiału. Jeśli od paska oderwały się kawałki gumy, może on ulec zerwaniu w każdej chwili.

Przyczyna: kawałki gumy mogą oderwać się od paska, jeśli w jednym miejscu powstanie kilka pęknięć równoległych do kierunku ułożenia kordu. Głównymi przyczynami tego zjawiska są: wysoka temperatura, wiek i naprężenie.

Rozwiązanie: zastąp zużyty pasek paskiem Gates Micro-V®, który oferuje większą elastyczność i odporność na wyższe temperatury panujące w mniejszych komorach silnika współczesnych pojazdów.

3. Pilling

Wygląd: materiał paska jest ścierany z grzbietów poszczególnych klinów i gromadzi się w rowkach.

Przyczyna: istnieje wiele powodów takiej sytuacji, na przykład brak współpłaszczyznowości, nowy pasek na zużytych kołach, nieodpowiednie napięcie paska lub połączenie tych czynników. Zjawisko pillingu występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w wypadku silników wysokoprężnych.

Rozwiązanie: jeśli w wyniku pilingu pasek za bardzo hałasuje lub nadmiernie wibruje, należy go wymienić. Upewnij się, że nowy pasek pracuje na kołach pasowych o idealnym stanie. Sprawdź napinacz oraz zapewnij właściwe napięcie paska i współpłaszczyznowość napędu.

4. Zużycie ścierne

Wygląd: błyszcząca lub gładka zewnętrzna powierzchnia paska. Przy zaawansowanym zużyciu wyraźnie widoczne uszkodzone fragmenty tkaniny.

Przyczyna: podczas pracy pasek zahacza o jakiś obiekt znajdujący się na jego drodze, np. kołnierz lub śrubę. Może to być spowodowane niewłaściwym naciągiem paska lub przez jego trzepotanie (drgania) na dłuższych odstępach między dwoma kołami pasowymi.

Rozwiązanie: wymień pasek i sprawdź przy obrocie jego przebieg na poszczególnych kołach pasowych. Sprawdź napinacz i zadbaj o właściwe napięcie paska.

5. Oddzielanie się klinów

Wygląd: klin paska jest ścinany lub zaczyna oddzielać się od podstawy paska.

Przyczyna: nieprawidłowa pozycja paska. Jeden z klinów paska znajduje się poza rowkiem koła pasowego w wyniku, czego klin nie jest podtrzymywany i prowadzony w płaszczyźnie koła.

Rozwiązanie: trwałość paska została drastycznie ograniczona, więc należy go niezwłocznie wymienić. Upewnij się, że wszystkie kliny wymienionego paska trafiają do rowków w kole pasowym. Włącz silnik, a następnie go wyłącz. Po odłączeniu akumulatora sprawdź, czy pasek jest odpowiednio zainstalowany.

6. Nierównomierne zużycie klinów

Wygląd: poważne zużycie jednego z klinów lub inny rodzaj zużycia jednego klina w stosunku do pozostałych. Może temu również towarzyszyć odgłos stukania lub ocierania.

Przyczyna: ciało obce, np. drobny kamyk, znajdujące się na kole pasowym może spowodować nierównomierne zużywanie się paska, przecięcie materiału klina do kordu, a następnie jego przerwanie. Problem ten występuje w samochodach, w których brakuje osłony silnika.

Rozwiązanie: wymień pasek i sprawdź, czy koła pasowe nie są zniszczone. Zainstaluj osłonę silnika.

7. Przenikanie żwiru

Wygląd: na zewnętrznej powierzchni paska widoczne są małe nakłucia; mogą też występować wybrzuszenia, a tkanina wokół otworów może być poszarpana.

Przyczyna: pomiędzy rowkami paska i krawędziami koła pasowego utknęły kamyki lub żwir. Problem ten występuje w samochodach, w których brakuje osłony silnika.

Rozwiązanie: sprawdź cały napęd a następnie zamontuj pasek Gates Micro-V®, którego kliny wykonano z ogromną precyzją, aby lepiej przylegały do koła pasowego. Upewnij się, że nowy pasek pracuje na kołach pasowych o idealnym stanie. Zainstaluj osłonę silnika.

8. Uszkodzenie zewnętrznych klinów

Wygląd: boczne powierzchnie paska świecą się lub kord na bocznych krawędziach postrzępił się i odpadły skrajne kliny. Pasek może hałasować. W skrajnych przypadkach pasek może zostać wciągnięty w napęd rozrządu, powodując bardzo poważne uszkodzenie silnika.

Przyczyna: niewspółpłaszczyznowość kół pasowych jest częstą przyczyną przedwczesnego zużycia paska. Podczas pracy pasek wygina się lub skręca, ulegając uszkodzeniu.

Rozwiązanie: wymień pasek i ustaw koła pasowe współpłaszczyznowo. Sprawdź, czy koła pasowe, ich wsporniki i wałki nie są skrzywione lub pęknięte.

9. Zanieczyszczenie olejem

Wygląd: powierzchnia paska łuszczy się, klei lub jest „spuchnięta”.

Przyczyna: olej i smar to najgorsi wrogowie mieszanki gumowej, z której zrobiony jest pasek. Osłabiają jej strukturę, powodując, że pasek staje się miękki i gąbczasty. Taki pasek zaczyna się w końcu ślizgać, nagrzewa się i pęka.

Rozwiązanie: wyeliminuj źródła oleju, smaru lub innych zanieczyszczeń chemicznych. Wymień pasek. Nie używaj żadnych środków chemicznych.

10. Pęknięty pasek

Wygląd: pęknięty pasek.

Przyczyna: duże ciało obce znajdujące się na kole pasowym może wbić się w pasek i przeciąć wzmacniający kord. Kord może też pęknąć niepostrzeżenie, jeśli podczas montażu paska użyto siły. Innym możliwym powodem pęknięcia jest nagłe obciążenie, zablokowanie się koła pasowego lub napędzanego urządzenia.

Rozwiązanie: dokładnie sprawdź, czy elementy napędu nie są zniszczone i czy nie znajdują się w nich ciała obce. Wszystkie koła pasowe w napędzie powinny obracać się swobodnie. Wymień pasek. Nie zakładaj paska na koła bez użycia odpowiednich narzędzi.

12. Ubytki materiału − paski EPDM

Wygląd: paski wykonane z chloroprenu wykazują tradycyjne oznaki zużycia (pęknięcia, ubytki materiału, oddzielanie się klinów itp.). Paski z EPDM niekoniecznie wykazują te objawy, nawet jeśli są bliskie uszkodzenia z powodu ubytku większości materiału.

Przyczyna: mieszanka EPDM jest mocniejsza, lepiej znosi szerszy zakres temperatur i jest zdecydowanie trwalsza. Paski z EPDM tracą stopniowo gumowy materiał — ścierają się jak opony.

Rozwiązanie: kontrola wzrokowa nadal jest wskazana, nie wystarczy jednak tylko szukać tradycyjnych śladów zużycia. Przyjrzyj się klinom paska aby stwierdzić, czy dany pasek z EPDM jest bliski awarii.