Wskazówki dotyczące wymiany termostatu w 10 krokach

Większość kierowców uświadamia sobie problem z termostatem dopiero, gdy ogrzewanie kabiny przestaje działać tak, jak powinno. Jest kilka kwestii, które wiążą się z niezawodnością termostatu lub montażem części zamiennych. Awaria termostatu może  wynikać z dużego przebiegu lub długiego czasu eksploatacji. Gates zaleca profilaktyczne serwisowanie termostatów oraz wymianę starych uszczelek i uszczelnień na nowe.

Poniżej przedstawiamy ogólne wskazówki dotyczące wymiany termostatów. Należy jednak każdorazowo zapoznać się z rekomendowanymi przez producenta pojazdu procedurami wymiany i obsługi termostatów. 

W przypadku awarii termostatu istnieją dwa scenariusze

Jeśli termostat zatnie się w pozycji otwartej, dojdzie do ciągłego przepływu płynu chłodzącego do chłodnicy, co spowoduje wychłodzenie silnika. Nadmiernie wychłodzony silnik nie pracuje wydajnie, a to oznacza zwiększone zużycie paliwa, większą emisję spalin i szybsze zużywanie się części silnika. Dodatkowo ogrzanie wnętrza pojazdu nie będzie możliwe.

Jeśli natomiast termostat zatnie się w pozycji zamkniętej, obieg płynu chłodzącego zostanie zablokowany, przez co nie będzie on mógł się dostać do chłodnicy, aby ją schłodzić, powodując przegrzanie silnika.

Jak montować termostat w 10 krokach

KROK 1

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Przed przystąpieniem do pracy nad jakimś elementem układu chłodzenia zaczekaj, aż ostygnie silnik.

KROK 2

Usuń przewód przymocowany do termostatu.
Pamiętaj, że przy demontażu przewodu może się z niego wylać znaczna ilość chłodziwa.

KROK 3

Zobacz, w jaki sposób podłączony jest termostat.
Przed kolejnym krokiem sprawdź i zapamiętaj sposób podłączenia termostatu, aby potem go zainstalować w taki sam sposób.

KROK 4

Wykręć śruby i wyjmij stary termostat.

KROK 5

Usuń starą uszczelkę / uszczelnienie lub pozostałości po substancji uszczelniającej i oczyść powierzchnię montażową.

KROK 6

Przed zainstalowaniem nowego termostatu sprawdź pozostałe części układu chłodzenia: przewody chłodzenia, pompę wodną i korki ciśnieniowe.

KROK 7

Zamontuj nowy termostat w taki sposób, aby miedziany element wrażliwy na temperaturę był skierowany zgodnie z kierunkiem przepływu płynu chłodzącego z silnika. Termostat zainstalowany odwrotnie nie będzie działać.
Stare uszczelki i uszczelnienia należy wymienić na nowe, postępując zgodnie z instrukcją montażu. Środek uszczelniający można stosować tylko w przypadku, gdy jest to zgodne z zaleceniami producenta. Nałóż środek uszczelniający równomiernie wokół krawędzi części, ale nie używaj go w zbyt dużej ilości. Jeśli ilość środka nałożonego wokół części jest zbyt duża, zetrzyj nadmiar, zanim założysz termostat. Nadmierna ilość środka uszczelniającego utrudnia prawidłowy montaż i może się przedostać do układu chłodzenia, zanieczyszczając go. Różne środki uszczelniające schną z różną prędkością, więc postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

KROK 8

Dokręć śruby równomiernie, zgodnie z momentem dokręcenia określonym przez producenta.

KROK 9

Ponownie zamocuj przewód.

KROK 10

Przeprowadź ostatnią kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy po napełnieniu układ jest szczelny.
Pamiętaj, że niektóre nieszczelności mogą się ujawnić, kiedy silnik jest zimny, inne natomiast staną się widoczne dopiero po rozgrzaniu silnika.