Yardımcı kayış aşınması semptomları

Aksesuar kayışı tahrik sisteminin içinde bulunan yardımcı kayış, gergi, avara ve kasnaklar hidrolik direksiyon, alternatör, klima ve bazı durumlarda soğutma sistemi gibi sistemler için tahrik sağlayacak şekilde, birlikte mükemmel uyum içinde çalışmaktadır.

Kayış, bu sistemin kalbidir. Kritik bir bileşen olarak değerlendirilir. Kayış, yalnızca birinin arızalanmasının güvenli olmayan durumlara yol açabileceği birçok farklı bileşeni çalıştırmaktadır. Bir motor işler haldeyken kayış sürekli olarak çalışır. Yüksek kaporta altı sıcaklıkları ve sürekli bükülme, nihayetinde onu olumsuz etkiler; zaman içinde en iyi kayış bile aşınacak ve değiştirilmeye ihtiyaç duyacaktır.

Ancak diğer kayış tahrikli bileşenler de sonsuza kadar çalışamaz. Kayış gergileri, avaralar, burulma titreşimi sönümleyicileri ve tek yönlü alternatör kasnakları pek çok teknisyenin düşündüğü gibi “sert parçalar” değil, aşınma parçalarıdır. Bu bileşenlerin aşınması kayışın ve bunun sonucu olarak tüm sistemin performansını etkiler.

Yardımcı kayışın aşındığı nasıl anlaşılır?

Yardımcı kayış ile ilgili sorunlara tanı koyarken, sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme yöntemlerinden birini kullanın:

1. Kanal üzerinde rastgele çatlamalar

Görünüm: Bir kanal veya kanallar boyunca küçük ancak görülebilir çatlaklar mevcut.

Nedeni: Sürekli yüksek sıcaklıklara maruz kalmak ve kasnaklar etrafındaki bükülme baskısı çatlamalara yol açar. Çatlaklar kanalın en üst kısmında başlayıp kordon hattına doğru büyür. Kural olarak, eğer çatlaklar 1 veya 2 cm uzakta görünüyorsa kayış ömrünün %80’lik kısmı tükenmiş demektir ve kayış değiştirilmelidir.

Çözümü: Yüksek sıcaklıklara dayanmak ve çatlamalara karşı koymak üzere tasarlanmış olan Gates Micro-V® kayışla değiştirin.

2. Parçalanma

Görünüm: Kayışta açığa çıkan lastik malzeme parçaları veya yığınları. Parçalanma gerçekleştiğinde, kayış her an arızalanabilir.

Nedeni: Parçalanmalar, tek bir alandaki birkaç çatlağın kordon hattına paralel olarak ilerlemesi sonucunda meydana gelebilir. Isı, kullanım süresi ve baskı ana faktörlerdir.

Çözümü: Günümüzün daha küçük motor bölmelerinde daha yüksek esneklik ve ısı toleransı amacıyla tasarlanmış olan Gates Micro-V® kayışla değiştirin.

3. Kabarma

Görünüm: Kanallarda aşınan ve kayış oluklarında artan kayış materyali.

Nedeni: Yanlış hizalanma, aşınmış kasnaklar üzerinde yeni kayış, gerilim eksikliği veya bütün bu faktörlerin birleşimi de dahil olmak üzere pek çok sebep vardır. Kabarma en sık dizel motorlarda görülür, ancak sadece onlara özgü değildir.

Çözümü: Kabarma kayış gürültüsüne veya aşırı kayış titreşimine sebep olduğunda kayış değiştirilmelidir. Yeni kayışın kusursuz kasnaklar üzerinde çalıştığından emin olun. Gergiyi kontrol edin ve düzgünce hizalanmış tahrikin üzerinde uygun kayış gerilimi olduğundan emin olun.

4. Aşınma

Görünüm: Kayışın arka tarafı parlak veya sırlı gibi görünür. İleri aşamalarda kumaş ve hatta kordon görünür hale gelir ve hasara uğrar.

Nedeni: Kayış, izlediği yol üzerinde hareket halindeyken bir flanş veya cıvata gibi yabancı bir nesne ile temas etmiştir. Bu, uygun olmayan kayış geriliminden veya iki kasnak arasındaki uzun açıklık üzerindeki kayış çırpıntısından (titreşimler) kaynaklanmış olabilir.

Çözümü: Kayışı değiştirin ve kasnaklar etrafında dönerken izlediği yolu gözleyin. Gergiyi kontrol edin ve uygun kayış gerilimi olduğundan emin olun.

5. Kanal ayrılması

Görünüm: Bir kayış kanalı kayış dayanağından kopar veya ayrılmaya başlar.

Nedeni: Kayış doğru şekilde konumlandırılmamıştır. Kayış kanallarından biri kasnak oluğunun dışına yerleştirilmiş ve bir kayış kanalının destekleyen veya hizalayan bir kasnak oluğu olmaksızın çalışmasına neden olmuştur.

Çözümü: Kayışın kullanım ömrü ciddi biçimde sınırlıdır, bu nedenle kayış derhal değiştirilmelidir. Değiştirilen kayışın tüm kanallarının kasnak oluklarına yerleştiğinden emin olun. Motoru çalıştırın ve ardından, motor kapalıyken ve akü bağlı değilken, kayışı düzgün montaj için inceleyin.

6. Eşit olmayan kanal aşınımı

Görünüm: Bir kanalda diğerlerine nazaran daha ağır olan veya diğerlerinden daha farklı bir aşınım biçimi sergileyen bir aşınma var. Bir gümleme veya sürtünme gürültüsü de duyulabilir.

Nedeni: Kasnaktaki yabancı bir nesne (örneğin bir çakıl taşı) eşit olmayan aşınıma neden olacaktır ve kayışı kesip gerilir kordonları koparabilir. Motor koruma kalkanı eksik olan arabalarda bu sorunun görülmesi muhtemeldir.

Çözümü: Kayışı değiştirin ve yeni kayışın kusursuz kasnaklar üzerinde çalıştığından emin olun. Bir motor koruma kalkanı monte edin.

7. Mıcır girmesi

Görünüm: Kayışın arka tarafında görünen küçük delikler. Şişlikler görünebilir ve deliklerin etrafındaki kumaş yıpranmış olabilir.

Nedeni: İri kumlar veya çakıl taşları, kayış oluğu/olukları ve kasnak çıkıntısı/çıkıntıları arasında sıkışıp kalmıştır. Motor koruma kalkanı eksik olan arabalarda bu sorunun görülmesi muhtemeldir.

Çözümü: Tüm tahrik mekanizmasını kontrol edin ve atölyede daha iyi bir kasnak yerleşmesi için zemin oluşturan Gates Micro-V® kayışı monte edin. Yeni kayışın kusursuz kasnaklar üzerinde çalıştığından emin olun. Bir motor koruma kalkanı monte edin.

8. Hasar görmüş en dış kanallar

Görünüm: Kayışın yan duvarları sırlı gibi görünebilir veya kenar kordonu yıpranmış ve kanallar çıkmış olabilir. Fark edilebilir bir gürültü meydana gelebilir. Ağır vakalarda kayış, triger kayışı tahrikine doğru çekilebilir ve bu da yıkıcı motor hasarına neden olabilir.

Nedeni: Erken kayış arızasının yaygın bir nedeni kasnağın yanlış hizalanmasıdır. Yanlış hizalanma, çalışırken kayışı eğilip bükülmeye zorlayarak erken aşınmaya neden olur.

Çözümü: Kayışı değiştirin ve kasnakları yeniden hizaladığınızdan emin olun. Ayrıca kasnakların, kasnak braketlerinin ve millerin bükük veya kırık olup olmadığını kontrol edin.

9. Yağ bulaşması

Görünüm: Kayış yüzeyi pul pul, yapışkan veya kabarıktır.

Nedeni: Yağ ve gres lastik bir bileşenin en amansız düşmanıdır; bileşenin bağlarını zayıflatarak kayışı yumuşak ve süngerimsi bir hale getirir. Neticede böyle bir kayış kayacak, ısı üretecek ve arızalanacaktır.

Çözümü: Yağ, gres veya kimyasal kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırın. Kayışı değiştirin. Kayış spreyleri kullanmayın.

10. Kesik kayış

Görünüm: Kayış kesilmiştir.

Nedeni: Kayış ve kasnak arasındaki büyük yabancı bir nesne kayışı kesmiş ve gerilebilir kordonları koparmış olabilir. Gerilebilir kordon kırılması montaj esnasında kayış zorlandığında veya çekildiğinde gerçekleşmiş ancak fark edilmemiş olabilir. Diğer olası sebepler, ağır yükler veya sıkışmış kasnak ve/veya parçadır.

Çözümü: Yabancı nesneler veya hasara ilişkin olarak tahrik mekanizmasının tüm bileşenlerini dikkatlice kontrol edin. Tahrik mekanizmasındaki tüm kasnaklar serbestçe dönmelidir. Kayışı değiştirin. Yeni kayışı, tahrik mekanizması üzerine, uygun olmayan aletlerle zorlamadığınızdan emin olun.

12. Malzeme kaybı - EPDM kayışları

Görünüm: Kloropren olarak bilinen bir malzemeden yapılan kayışlar aşınma belirtileri gösterir (çatlak, parça kopması, kanal ayrılması vb). EPDM kayışlar kauçuk materyallerin çoğunun aşınmış olduğu noktada veya o noktaya yakınken bile geleneksel aşınma belirtilerini göstermeyebilir.

Nedeni: EPDM kayışları daha güçlüdür, çok çeşitli aşırı sıcaklıklara uygundur ve daha dayanıklıdır. Ancak EPDM kayışları eskidikçe, lastiklerdekine benzer bir şekilde yavaş yavaş kauçuk malzemesini kaybeder.

Çözümü: Görsel muayene hala iyi bir fikirdir, ancak yalnızca geleneksel aşınma sinyallerine bakmayın. EPDM kayışın arızalanmak üzere olup olmadığını anlamak için kayış kanallarına yakından bakın.